Skiltutleie

Et godt system for arbeidsvarsling er viktig for sikkerheten til både veiarbeidere og trafikanter.

  • Hos oss kan du leie veiskilt


Forsiktighet, sikkerhet, nøyaktighet og varsling er viktige stikkord når man arbeider på vei. Et godt system for arbeidsvarsling er viktig for sikkerheten til både veiarbeidere og trafikanter.


For å kjøre sikkert og komfortabelt, er fører av kjøretøy avhengig av referansepunkter i nærheten av kjøretøyet og lenger fremme i kjøreretningen. Spesielt i mørke og ved dårlige siktforhold (for eksempel i tåke), når vegen er vanskelig å skille fra omgivelsene, er dette viktig. Også i kompliserte vegkryss er det viktig for trafikantene å kunne bestemme riktig plass i kjørebanen ved hjelp av referanse­punkter. Vegoppmerking er blant annet ment å gi førere slike referansepunkter.

 Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, eller for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved offentlig trafikkskilt eller trafikkregler.

Trafikkskiltene er en viktig del av det systemet som informerer, varsler, leder og styrer trafikantene i veg- og trafikksystemet. God og riktig utført skilting er en forutsetning for sikker og effektiv avvikling av vegtrafikken.

Dersom du ønsker hjelp med skilting, bare fyll inn de opplysninger vi trenger i søkeskjemaet nedenfor. Og du vil snart bli kontaktet av en våre medarbeidere.

Skilting

  • Vi utfører alt innen skiltmontasje og vi leier ut skilt til arbeidsvarsling.
  • Vi utfører sikring av arbeidere og trafikanter på alle typer veger.
  • Vi tar oss av alt det praktiske rundt arbeidsvarsling og gjør ditt arbeid mye lettere.
  • Vi er også behjelpelig å lage varslingsplaner. Som regel tar dette maks 1 døgn.
  • Våre kunder er eiendomsforvaltere, entreprenører, industribedrifter og kommune.
  • Vi leverer tjenester og produkter tilknyttet sikkerhet på veier, plasser og bygg, arbeidsvarsling og skilting

Skjema for skiltleie

Kontakt oss

Telefon: 90 93 34 40
E-post: staale@digikonsult.no / oxana@digikonsult.no