Arbeidsvarslingsplan

I forbindelse med arbeid på og ved offentlig vei må tiltakshaver/entreprenør utarbeide en arbeidsvarslingplan.

  • Vi hjelper deg med arbeidsvarslingsplanI forbindelse med arbeid på og ved offentlig vei må tiltakshaver/entreprenør utarbeide en arbeidsvarslingplan.

Formålet med arbeidsvarsling er å:

  • Sikre arbeidere og trafikanter
  • Avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene
  • Muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet.

Varslingsplan og skiltplan

I forbindelse med arbeid på og ved offentlig vei må tiltakshaver/entreprenør utarbeide en arbeidsvarslingplan.

Hvis du som privat person skal leie utstyr (container, stillaser ol.) som settes på offentlig vei, må du kontakte de du leier utstyr fra for å få utarbeidet arbeidsvarslingsplan.

Krav til søknad og innehold av arbeidsvarslingsplan: se Håndbok N301 av Statens vegvesen.

Skiltplan/skisse må vise hvordan varslings- og sikringsmateriallet skal plasseres i forhold til arbeidsstedet og eksisterende skilt.

Saksbehandlingstid for godkjenning av arbeidsvarslingsplan er 5 arbeidsdager. For anlegg som krever trafikkavviklingsplaner må det søkes minimum 2 uker før graving ønskes oppstartet.

Vi hjelper deg gjerne med å opprette og få godkjent arbeidsvarslingsplan og skiltplan. 

Bare fyll inn de opplysningene vi behøver i søknaden nedenfor.

Varslingsplan og skiltplan søknad

Kontakt oss

Telefon: 90 93 34 40
E-post: staale@digikonsult.no / oxana@digikonsult.no