Veiledning til gravesøknad


gravesøknad 

Send følgende dokumenter:
- Risikovurdering
- Arbeidsvarslingsplan med sikringsplan og skiltplan
- Dokumentasjon på godkjent kurs 2 og oppgi stedsansvarlig med kurs 1.
 
Etter at søknad er sendt, vil kommunen sende faktura etter de opplysningene som er gitt om areal. Deretter må bevis på betalt faktura sendes til kommunen og tiltalelse vil bli sent hvis skilt og sikringsplan er innenfor kravene.
 
Etter gravearbeidet er utført skal det ferdigmeldes. Dette gjør man ved å gå inn på samme side der man søker. Logg inn ved bruk av pin koden du fikk oppgitt ved søknad om gravetillatelse. Følgende skal legges ved:
 
- Skjema for egenkontroll *
- Loggbok
- Bilde etter utførelsen

Kontakt oss

Telefon: 90 93 34 40
E-post: staale@digikonsult.no / oxana@digikonsult.no