Noe om fareskilt

fareskilt
 
Fareskilt brukes når en fare kan være vanskelig å oppfatte i tide, eller når en fare er vesentlig større enn det som kan forventes ut fra trafikkforhold, vegutforming eller omgivelser.

De fleste fareskilt er trekantede med rød kant og svarte symboler på hvit bunn." Dette i følge Statens Vegvesen.
 
Fareskilt som brukes til midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid, har gul bunnfarge.
 
Fareskilt er trafikkskiltt som blir brukt for å varsle om farer som kan være vanskelige å oppfatte i tide, eller som er vesentlig større enn det en kan vente ut fra trafikkforhold, vegutforming eller omgivelsene.
 
De fleste norske fareskilt er trekantede med rød kant og svarte symboler på hvit bunn. Norske fareskilt brukte til midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid har gul bunnfarge. På Svalbard finnes det et fareskilt for isbjørn, det har svart bunnfarge.
 
I følge Statens Vegvesen brukes fareskilt "når en fare kan være vanskelig å oppfatte i tide, eller når en fare er vesentlig større enn det som kan forventes ut fra trafikkforhold, vegutforming eller omgivelser".

Kontakt oss

Telefon: 90 93 34 40
E-post: staale@digikonsult.no / oxana@digikonsult.no